06 49 87 2081 info@lyvon.nl

Medezeggenschap en klachten 
Laat uw stem horen als het nodig is

 

 

Medezeggenschap, klachten en geschillen

Ideeën, tips en medezeggenschap

Lyvon staat altijd open voor tips, ideeën en wensen om de kwaliteit hoog te houden en u te kunnen bieden wat u nodig heeft.
U heeft altijd inspraak in de begeleiding.

Iedereen heeft bij Lyvon de mogelijkheid tot medezeggenschap in de organisatie ‘Lyvon’.

Klachten

Heeft u een klacht over een behandeling of de begeleiding, heb ik het liefst dat u dat één op één met mij bespreekt.
Komen wij er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de VIV (Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde).

Via de VIV kunt u informatie vinden over de klachtenfunctionaris.
U kunt ook kijken op: Informatie over klacht of vraag in de zorg.

Geschillencommissie 

Als lid van de VIV beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij Lyvon is aangesloten.

Reglement Geschillencommissie